Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO animonda profishop

•1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

1.Witryna https://sklep.animonda.pl jest własnością firmy ANIMONDA PETCARE GMBH, z siedzibą FRANKFUTER STR. 31 D-49214 BAD ROTHENFELDE, NIEMCY, Rejestracja prawna: Siedziba: Bad Rothenfelde, sąd rejonowy Osnabrück HRB 206405

Dyrektor zarządzający: Marco Lubberich, Hubert Schiermeier

 

2.Dystrybutorem produktów dostępnych w sklepie internetowym https://sklep.animonda.pl oraz administratorem sklepu prowadzącym sprzedaż internetową za pośrednictwem strony https://sklep.animonda.pl jest Badis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-864) przy ul. Kochanowskiego 14 C /5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026563, NIP 1180027253 reprezentowana przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu. 

Kontakt: office@badis.com.pl, +48 22 619 66 61

•2 WARUNKI ZAKUPU

1.Badis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-864) przy ul. Kochanowskiego 14C/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026563, NIP 1180027253, reprezentowana przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu, jako administrator prowadzi sprzedaż internetową na portalu https://sklep.animonda.pl , zwanym dalej „Sklep”. Sklep przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, profesjonalistów: hodowców, groomerów, właścicieli szkoły tresury dla psów, weterynarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2014 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 z dnia 2016.11.10)) [dalej „Klient”], którzy właściwie założyli konto użytkownika w Sklepie zgodnie z par. 1 pkt. 5.

2.Zakupiony towar dostarczany jest na terenie całej Polski.

3.Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.Sklep internetowy ma możliwość w dowolnym czasie zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu. Opublikowane na stronie internetowej Sklepu ceny obowiązują w chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie.

5.Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest założenie konta użytkownika oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia (podanie pełnego kompletu danych wraz z adresem e-mailowym, telefonem kontaktowym).

6.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Badis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-864) przy ul. Kochanowskiego 14C/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026563, NIP 1180027253,, reprezentowany przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu. Podstawa przetwarzania danych osobowych są: zawarcie z Badis Sp. z o.o.. umowy; prawnie uzasadniony interes Badis Sp. z o.o.; zgoda podmiotu danych; wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Badis Sp. z o.o..  Uprawnienia podmiotu danych osobowych: sprostowanie (poprawienie danych); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; ograniczenie przetwarzania danych; dostęp do informacji o danych oraz samych danych; przenoszenia danych do innego administratora; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ich podstawach znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych oraz w Informacja w związku z RODO.

7.Z uwagi na dużą ilość oferowanych przez nas towarów, w szczególnych przypadkach może się zdarzyć, iż zamówiony przez Klienta towar będzie w danym momencie niedostępny. Z tego też powodu złożone zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Klient zostanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia poinformowany przez obsługę Sklepu telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika.

8.W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Badis Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia lub skontaktowania się z Klientem przed realizacją zamówienia w celu potwierdzenia złożonego zamówienia (kontakt telefoniczny lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika).

9.Prezentowane na stronie internetowej Sklepu opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie Sklepu.

10.Towary umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. Informacja, iż dane towary dostępne są do wyczerpania zapasów zamieszczona będzie każdorazowo przy produkcie w odpowiedniej kategorii.

• 3 DOSTAWA TOWARU

1.Koszty wysyłki zamówionego towaru ponosi Klient. Określane są one podczas składania zamówienia i zależą od wagi i gabarytów zamówionych towarów oraz od wybranej przez Klienta formy płatności (przelew lub pobranie). Poniżej tabela z cennikiem wysyłek:

•przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto powyżej 250,00 zł przy wpłacie na konto Sklepu – bezpłatna;

•przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto poniżej 250,00 zł, przy wpłacie na konto Sklepu – 16,00 zł;

•przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto powyżej 250,00 zł , płatna za pobraniem –  5zł. Przesyłka pobraniowa może zostać zastosowana wyłącznie do zamówień, których łączna wartość towarów nie przekracza kwoty 5000,00 zł.

•przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto poniżej 250,00 zł, płatna za pobraniem – 21 zł. Przesyłka pobraniowa może zostać zastosowana wyłącznie do zamówień, których łączna wartość towarów nie przekracza kwoty 5000,00 zł

1.Czas realizacji zamówienia może wynosić do 3 dni, w zależności od tego czy wybrany towar znajduje się u nas na magazynie czy też musi zostać przez nas sprowadzony. W szczególnych przypadkach, np. chwilowy brak towaru u dystrybutora, termin ten może zostać wydłużony. W przypadku wydłużenia czasu realizacji danego zamówienia Klient zostanie niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu poinformowany przez obsługę Sklepu telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się przygotowanie przez Sklep zamówionego towaru do wysyłki. Czas wysyłki uzależniony jest od firmy kurierskiej dokonującej doręczeń towaru. Sklep nie jest odpowiedzialny za opóźnienia powstałe podczas wysyłki towaru.

2.Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest paragon fiskalny.

3.Faktura Vat wystawiana jest na życzenie klienta.

•4 FORMY PŁATNOŚCI

1.Klient może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:

•dokonując płatności za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24  (Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24)

•dokonując przelewu na konto bankowe Sklepu o nr rachunku: BGŻ BNP PARIBAS 04 1600 1068 0003 0102 0900 0001 płatność wyłącznie na podstawie dokumentu kasowego (FV, Paragon, FV proforma)

•regulując płatność w momencie odbioru przesyłki (przesyłka pobraniowa) - maks. wartość przesyłki nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

1.W przypadku płatności przelewem towar zostanie przygotowany do wysyłki po zaksięgowaniu należności na powyższe konto.

•5 ZWROTY I REKLAMACJE

1.Badis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator Sklepu odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego w Sklepie z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: office@badis.com.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis zauważonej wady rzeczy, datę zauważenia wady, żądanie Klienta, dowód nabycia rzeczy, dane klienta (imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu w sprawie reklamacji).  Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania tego zgłoszenia przez Badis sp. z o.o.

2.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Badis sp. z o.o. w ciągu 14 dni od otrzymania zakupu, bez jakiejkolwiek przyczyny.  W tym celu Klient w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy zobowiązany jest do złożenia Badis Sp. z o.o. (ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa, e-mail office@badis.com.pl) jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. e-mailem na adres: office@badis.com.pl  lub drogą pocztową na adres: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa) Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania rzeczy, najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Badis Sp z o.o., Ratuszowa 1/3, 

03-461 Warszawa. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Badis Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane w związku z umową płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Badis Sp. z o.o.), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Badis Sp. z o.o. została poinformowana o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w  pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

W każdym przypadku Klient nie poniesie dodatkowych opłat w związku ze zwrotem płatności. Badis Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

•6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Składając zamówienie Klient akceptuje w całości niniejszy Regulamin. Niniejsza informacja jest umieszczona każdorazowo podczas składania zamówienia przez Klienta wraz odnośnikiem do witryny internetowej, na której udostępniony jest niniejszy Regulamin.

_____________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat: Badis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa, 

tel. +48 22 619 66 61, e-mail office@badis.com.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………..

–Data zamówienia: …………………………………………….

–Data otrzymania rzeczy: ………………………………………………………

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………

–Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data: ……………………………………………………

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyświetlony